Date:
Time: to

Eftermiddagscafé
Tema: Samtalskort med Pernilla Garmo.
Tid/Plats: 14.00-16.00, Lysgränd 1.