Köp- och betalningsinformation för medlemskap
Priser och betalning:
NRH Trauma Västerås är undantaget moms i enlighet med 4 kap. 8 § Mervärdesskattelagen,
årsmedlemskapet är därmed undantaget från moms. Vid betalning kan du se det totala priset
inklusive alla övriga avgifter.

NRH Trauma Västerås betalningsalternativ är:

Plusgiro: 1818530-6
Bankgiro: 5541-1953

Ångerrätt:
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå
att du ångrar dig. Ångerfristen räknas från dagen efter du betalade ditt årsmedlemskap. Om du
utnyttjar din ångerrätt har du rätt att få tillbaka hela den inbetalda årsmedlemsavgiften. Efter
ångerfristen kan du säga upp ditt medlemskap, men utan rätt till återbetalning av
årsmedlemsavgiften.
Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma Ångerrätt inom EU:
https://www.konsumenteuropa.se/sv/amnesomraden/e-handel/E-handel-inom-EU/angerratt-inomeu/

Återbetalningsskyldighet:
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för ditt årsmedlemskap
snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att du ångrat dig.
För återbetalning behöver vi veta ditt namn, datum då du betalat in ditt medlemskap samt uppgifter
om vilken bank du har, ditt kontonummer inkl. clearing nummer.
Hör av dig till vasteras@nrhtrauma.se om du ångrar ditt köp.
Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida:
http://ec.europa.eu/odr.

Bekräftelse gällande medlemskap:
Du är medlem och dina kontaktuppgifter förs in i medlemsregistret från att årsmedlemskapsavgiften
har inkommit på föreningskontot, bekräftelse skickas via e-post. Om du inte får något
bekräftelsemeddelande inom rimlig tid, vänligen kontrollera främst din ”övrigt” alt. ”skräp” korg,
dina sekretessinställningar kan ha sållat bort vårt meddelande så det råkat hamna fel. Hittar du inte
någon bekräftelse vänligen kontakta oss på nytt via e-post: vasteras@nrhtrauma.se, möjligen har något
annat fel uppstått.

NRH Trauma Riks GDPR-policy:
När du fyller i kontaktformuläret för ansökan om medlemskap hos oss uppger du dina
personuppgifter. I samband med din registrering och ansökan godkänner du att vi lagrar och
använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt
Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig,
ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så
fall via e-post: vasteras@nrhtrauma.se
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här: http://www.nrhtrauma.se/startsida/gdprpolicy/