Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande: Eva Hanning Nässén
Ledamöter: Michael Carlin, Siw Appelfeldt,
Britt Andersson och Hans Nilsson
Suppleanter: Annika Hjelm Bjernedal och
Eira Gunnarsson