Date:
Time:

Eftermiddagscafé
Föreläsning med Birthe Vogelius
Tid: 14.00
Plats: Lysgränd 1

Föranmälan krävs