Date:
Time:

Studiebesök på hjälpmedelscentrum
Plats: Signalistgatan 2
Tid: 14.00-16.00

Föranmälan krävs.