Date:
Time:

Medicinsk yoga för anmälda.

Plats: Eriksborg

Tid: 11.00-12.00