Date:
Time:

Besök av polisen.

Plats: Lysgränd 1

Tid: 14.00-16.00

Ingen föranmälan krävs.