Date:
Time: to

Samverkanskväll med funktionsrätt Västmanland och Studieförbundet Vuxenskolan.

Föranmälan krävs. För mer information ring 021-480-85 05.
Tid/Plats: 18.00- 20.30 Eriksborg.