Date:
Time:

Seminarium/webinar kl. 13.00-16.00. Föreläsning om personskadereglering och
skademekanismen för nack-och hjärnskadade. Anmälan senast 22 augusti.
För mer information ring 021-480 85 05.