Date:
Time: to

Föreläsning med hälsovägledare Emmy Bengs. Stress, återhämtning och meditation.
Föranmälan krävs. För mer information ring 021-480-85 05.
Plats: Lysgränd 1