Date:
Time:

Föreläsning med hälsovägledare Emmy Bengs. Rörelse och gymnastik.
Föranmälan krävs. För mer information ring 021-480-85 05.
Plats: Lysgränd 1